Dyżury ambulansu - luty 2020

Dyżury ambulansu – luty 2020

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W miesiącu lutym ambulans będzie dyżurował w następujące dni:

 

- 06.02. (czwartek) - Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań – od godziny 13:00

- 10.02. (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul. Ściegiennego 133 – od godz. 9:30 (Siostry Albertynki)

- 17.02 (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul. Łąkowej 4 - od godz. 9:30 (Siostry Elżbietanki)

- 24.02. (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul.  Taczaka 7 - od godz. 9:30 (Siostry Urszulanki)

 

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków - dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  

 

W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

 

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.

 

Więcej informacji o mobilnym punkcie pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@signumcaritatis.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 835 68 67.

 

Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Miasto Poznań

#poznanwspiera