Dyżury ambulansu - sierpień 2019

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W miesiącu lipcu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:

 

- 19.08. (poniedziałek) - Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań od godziny 10:00

- 26.08. (poniedziałek) - Jadłodajnia Caritas przy Siostrach Rodziny Maryi, ul. Niegolewskich 23, Poznań od godziny 10:00

- 29.08. (czwartek) - Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań od godziny 10:00

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków - dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  

 

W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

Mobilny punkt pomocy medycznej
Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.

Więcej informacji o mobilnym punkcie pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67.

 

Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Miasto Poznań
#poznanwspiera