Dyżury ambulansu - wrzesień 2019

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W miesiącu wrześniu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:
 
09.09. (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul. Ściegiennego 133 - od godz. 9:30 (Siostry Albertynki)
16.09. (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul. Łąkowej 4 - od godz. 9:30 (Siostry Elżbietanki)
23.09. (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul. Ściegiennego 133 - od godz. 9:30 (Siostry Albertynki)
30.09. (poniedziałek) - Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań - od godziny 10:00

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków - dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  
 
W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

 Mobilny punkt pomocy medycznej

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.
 
Więcej informacji o mobilnym punkcie pomocy medycznej można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67.


Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Miasto Poznań
#poznanwspiera