Mobilny punkt pomocy medycznej

Fundacja Signum Caritatis przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wdraża na terenie Miasta Poznania pilotażowy projekt pt.: „Mobilny punkt pomocy medycznej”. Celem projektu jest utworzenie mobilnego punktu pomocy przedmedycznej i doradztwa medycznego. Potencjalni pacjenci będą przyjmowani w ambulansie medycznym przez wykwalifikowaną kadrę medyczną - lekarza i pielęgniarkę. Punkt pomocy będzie świadczył swoje usługi średnio 7 godzin tygodniowo, w okresie od 22 czerwca do końca października 2017 r. Miejsca postoju ambulansu będą ustalane na bieżąco, z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem.
 
Pierwszy postój odbędzie 22 czerwca 2017 r. na ul. Ściegiennego 133 (przy jadłodajni Sióstr Albertynek) w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków. Będzie dotyczył zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  
 
W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej będzie świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.
 
Mobilny punkt będzie współpracował z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.
 
Informacje na temat miejsc stacjonowania mobilnego punktu, jak również zakresu jego działalności można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@caritaspoznan.pllub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67, 61 835 68 50.
 
Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

logo MP