O fundacji

Fundacja Signum Caritatis

ul. Rynek Wildecki 4a,
61-546 Poznań

tel. 61 83 56 895,
662 098 759

NIP 7831667130
Bank Zachodni WBK
17 1090 1476 0000 0001 2384 6288