Oferty

Zapytanie ofertowe – AMBULANS

 

W związku ze wszczęciem postępowania związanego z wyborem najkorzystniejszej oferty na zapewnienie ambulansu sanitarnego,

który będzie wykorzystywany w ramach projektu pt. „Mobilny punkt pomocy medycznej” zapraszamy serdecznie do złożenia oferty handlowej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.